مجموعه انگلیش بای رز با سال‌ها سابقه تدریس زبان انگلیسی بصورت حضوری و در شبکه‌های اجتماعی تصمیم به استفاده از شیوه‌ای جدید در آموزش زبان انگلیسی گرفت که مورد توجه زبان‌آموزان قرار گرفت. در این شیوه هر درس به شکل‌های مختلفی به زبان‌آموزان ارائه می‌گردد:

پادکست

ویدئو

فایل متنی و استوری

مبنای آموزش‌های ما چه چیزی است؟

تلفظ درست

آموزش با فیلم‌های زبان اصلی

تکرار آموزش

آموزش‌ها بارها و بارها تکرار می‌شوند

لهجه صحیح

انگلیسی را درست حرف بزنیم...