آموزش گرامر shall | استفاده صحیح از آن در ساختار جملات انگلیسی

گرامر shall

آیا با نحوه به کارگیری گرامر Shall در جملات انگلیسی آشنا هستید؟ آیا انواع حالت‌ها و اشکال آن را در گرامر زبان انگلیسی می‌دانید؟ ما در این بخش از سایت آموزش زبان انگلیسی، انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را با انواع اشکال و حالت گرامر Shall در زبان انگلیسی آشنا کنیم. تا انتهای […]

آموزش کاربرد used to در ساختار جملات زبان انگلیسی

آموزش گرامر used to

آیا با گرامر used to در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا ساختار و کاربردهای آن را در زبان انگلیسی می‌دانید؟ در این بخش از سایت آموزشی انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را به طور کامل با گرامر used to در زبان انگلیسی و نحوه ساختار و کاربرد آن در جملات آشنا کنیم. تا […]