آموزش گرامر نقل قول مستقیم و غیر مستقیم | معرفی نکات گرامری کلیدی

گرامر جملات معلوم و مجهول

آیا با گرامر نقل قول در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا با انواع و حالت‌های آن مثل نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در انگلیسی را می‌دانید؟ ما در این بخش از سایت آموزش زبان انگلیسی انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را با انواع  نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در دستور زبان […]