فعل وجهی could و شرایط استفاده از آن در جملات انگلیسی

فعل وجهی Could

آیا با فعل وجهی could در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا ساختار، اشکال و کاربردهای آن در زبان انگلیسی را می‌دانید؟ ما در این بخش از سایت آموزشی انگلیش با رز قصد داریم تا شما را با کاربرد فعل وجهی could در دستور زبان انگلیسی و نحوه استفاده آن در جملات آشنا کنیم. تا انتهای […]