آشنایی با نحوه استفاده از Some و any در جملات انگلیسی

صفات some و any

آیا با کاربرد صحیح صفات  some و anyدر زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا نحوه استفاده و شکل صحیح آن را در دستور زبان انگلیسی می‌دانید؟ ما در این بخش از سایت آموزشی s قصد داریم تا شما را با نحوه کاربرد صحیح صفات  some و anyدر زبان انگلیسی آشنا کرده و به شما شکل صحیح […]