تعیین سطح زبان و اهمیت آن

تعیین سطح زبان انگلیسی

آیا دلیل اهمیت تعیین سطح زبان در موسسات و آموزشگاه‎‌های زبان انگلیسی را می‎دانید؟ آیا با انواع مختلف تعیین سطح زبان انگلیسی آشنا هستید؟ ما در این بخش از سایت آموزشی انگلیش بای رز سعی بر آن داریم تا شما را با دلیل اهمیت تعیین سطح زبان در موسسات و آموزشگاه‎‌های زبان انگلیسی آشنا کرده […]

آموزش گرامر و نکات It در زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آیا با کاربرد It در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا کاربردها گوناگون و طرز صحیح استفاده آن در جملات را می‎دانید؟ ما در این بخش از سایت آموزشی انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را با تمامی قواعد کاربرد It در زبان انگلیسی و همچنین کاربردهای مختلف آن‌ در جملات آشنا کنیم. تا انتهای […]

تقویت مکالمه زبان انگلیسی با تکنیک سایه

تکنیک سایه

آیا با تکنیک‎های گوناگون جهت یادگیری زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا چگونگی آموزش تقویت مکالمه زبان انگلیسی با تکنیک سایه را می‎دانید؟ ما در این بخش از سایت آموزشی انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را با آموزش تقویت مکالمه زبان انگلیسی با تکنیک سایه و همچنین معنای آن آشنا کنیم. تا انتهای این […]