6 تا از نکات مهم گرامری تافل که بیشترین تکرار را دارند

آیا تا به حال آرزو داشتید که در دانشگاه‌ های آمریکایی یا در آموزشگاه هایی که سطح بالاتری دارند، تحصیل کنید؟ این رویای شما زمانی محقق می‌ شود که بتوانید نمره بالایی در ثبت نام آزمون تافل بگیرید. تافل مخفف امتحان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی است و یک نیاز پایه برای پذیرفته […]

بهترین زمان برای استفاده از Do و Does

تفاوت هایDo و Does

مهمترین نکته این است که بدانیم مکالمه با یک پرسش شروع می شود.بنابراین باید از پایه تا پیشرفته, کاربردی ترین حالت های پرسشی و مهمترین افعال کمکی در جمله سازی را آموزش ببینیم.دراینجا به شکلی جامع در مورد شکل های پرسشی does در فرم های مثبت و منفی با جملات متفاوت با شما همراهم و […]