آشنایی با دوره TTC | دوره‌ای مخصوص استخدام مدرسان زبان انگلیسی

دوره TTC

آیا با دوره‌ TTC آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید این دوره شامل چه بخش‌ها و قسمت‌هایی می‌شود؟ ما در این بخش از سایت انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را به طور کامل با تمام جهات و بخش‌های دوره TTC آشنا کنیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. دوره‌ TTC چیست؟ دوره TTC […]

آموزش گرامر shall | استفاده صحیح از آن در ساختار جملات انگلیسی

گرامر shall

آیا با نحوه به کارگیری گرامر Shall در جملات انگلیسی آشنا هستید؟ آیا انواع حالت‌ها و اشکال آن را در گرامر زبان انگلیسی می‌دانید؟ ما در این بخش از سایت آموزش زبان انگلیسی، انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را با انواع اشکال و حالت گرامر Shall در زبان انگلیسی آشنا کنیم. تا انتهای […]

آموزش کاربرد used to در ساختار جملات زبان انگلیسی

آموزش گرامر used to

آیا با گرامر used to در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا ساختار و کاربردهای آن را در زبان انگلیسی می‌دانید؟ در این بخش از سایت آموزشی انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را به طور کامل با گرامر used to در زبان انگلیسی و نحوه ساختار و کاربرد آن در جملات آشنا کنیم. تا […]

آزمون FCE | آشنایی با اهداف و بخش‌‌های مختلف دوره زبان FCE

دوره زبان انگلیسی FCE

آیا با دوره‌ FCE آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید این دوره شامل چه بخش‌ها و قسمت‌هایی می‌شود؟ ما در این بخش از سایت انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را به طور کامل با تمام جهات و بخش‌های دوره FCE آشنا کنیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. دوره‌ FCE چیست؟ مدرک آزمون […]

گرامر tag question یا دنبال سوالی در زبان انگلیسی

tag qustion

آیا با tag question یا سوالات کوتاه ضمیمه در گرامر زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا ساختار آن در جملات انگلیسی را می‌دانید؟ ما در این بخش از سایت آموزشی انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را  با  tag question  و ساختار آن در گرامر زبان انگلیسی آشنا کنیم. تا انتهای این مقاله همراه ما […]

گرامر افعال لازم و متعدی | آموزش گرامر زبان انگلیسی

افعال لازم و متعدی

آیا افعال لازم و متعدی در گرامر زبان انگلیسی را می‌شناسید؟ آیا تفاوت این دو فعل در زبان انگلیسی را می‌دانید؟ ما در این بخش از سایت آموزشی انگلیش بای رز قصد داریم تا علاوه بر معرفی انواع افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی، شما را تفاوت این دو ونحوه به کار گیری آن‌ها […]

گرامر زمان حال و گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان حال در انگلیسی

آیا زمان‌ حال ساده و گذشته ساده در زبان انگلیسی را می‌شناسید؟ آیا با انواع و ساختار آن در گرامر زبان انگلیسی آشنا هستید؟ ما در این بخش از سایت آموزشی انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را با ساختار و کاربرد زمان حال ساده وگذشته ساده در زبان انگلیسی و نحوه استفاده آن […]

گرامر قید در زبان انگلیسی | انواع قید را بیشناسید

قید در زبان انگلیسی

آیا انواع قید در زبان انگلیسی را می‌شناسید؟ آیا با ساختار و کاربرد آن در گرامر زبان انگلیسی آشنا هستید؟ ما در این بخش سایت آموزشی انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را با انواع قید در زبان انگلیسی، ساختار و نحوه‌ی بکار گیری آن در جملات آشنا کنیم. تا انتهای این مقاله همراه […]

آشنایی با گرامر افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال با قاعده و بی قاعده

آیا افعال باقاعده و بی‌قاعده در گرامر زبان انگلیسی را می‌شناسید؟ آیا با نحوه‌ی استفبده آن در جملات آشنایی دارید؟ ما در این بخش از سایت آموزش زبان انگلیسی، انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را با افعال باقاعده و بی‌قاعده در زبان انگلیسی و نحوه‌ی کاربرد آن در جملات، آشنا کنیم. تا انتهای […]

آموزش گرامر افعال وجهی یا ویژه

گرامر افعال وجهی

آیا با افعال وجهی یا ویژه در گرامر زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا ساختار و کاربردهای آن در زبان انگلیسی را می‌دانید؟ ما در این بخش از سایت آموزشی انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را با ساختار و کاربردهای افعال وجهی یا ویژه در دستور زبان انگلیسی و نحوه استفاده آن در جملات […]