نمایش 1–6 از 8 نتیجه

20%تخفیف
دوره مکالمه و گرامر پیشرفته 1

پکیج مکالمه پیشرفته (بخش اول)

بدون امتیاز 0 رای

زبان انگلیسی رو از ابتدا با فیلم و انیمیشن یادبگیرید. پکیج مکالمه و گرامر دوره پیشرفته 1 شامل 30 درس است و ضروری ترین موضوعات مکالمه و گرامر ارائه خواهد شد این دوره مناسب برای سطح پیشرفته است. هر درس شامل کلیپ تصویری، فایل صوتی و فایل متنی است.

5 ساعت
100,000 80,000 تومان
25%تخفیف
دوره مکالمه و گرامر مبتدی

پکیج مکالمه و گرامر انگلیسی (مبتدی)

بدون امتیاز 0 رای

زبان انگلیسی را از ابتدا با فیلم و انیمیشن یاد بگیرید. پکیج مکالمه و گرامر دوره مبتدی شامل 30 درس است و ضروری‌ترین موضوعات مکالمه و گرامر ارائه خواهد شد. این دوره مناسب برای سطح مبتدی است. هر درس شامل کلیپ تصویری، فایل صوتی و فایل متنی است.

2.5 ساعت
80,000 60,000 تومان
22%تخفیف
دوره مکالمه و گرامر متوسط

پکیج مکالمه و گرامر انگلیسی (متوسط)

بدون امتیاز 0 رای

زبان انگلیسی را از ابتدا با فیلم و انیمیشن یاد بگیرید. پکیج مکالمه و گرامر دوره متوسط شامل 30 درس است و ضروری‌ترین موضوعات مکالمه و گرامر ارائه خواهد شد. این دوره مناسب برای سطح متوسط است. هر درس شامل کلیپ تصویری، فایل صوتی و فایل متنی است.

3 ساعت
90,000 70,000 تومان
40%تخفیف
کتاب 4000 واژه ضروری انگلیسی جلد اول

کتاب 4000 واژه ضروری انگلیسی (بخش اول)

۴۰۰۰ کلمه ضروری زبان انگلیسی نام سری کتاب‌هایی است که توسط پال نیشن (Paul Nation) نوشته شده است. جلد اول ان شامل ۶۰۰ لغت مقدماتی است که در سی درس ارائه شده و هر درس مشتمل بر بیست لغت است . با یادگرفتن این واژگان کلماتی که در گفتارهای روزمره استفاده می‌شوند را می‌توان یاد گرفت. قطعا با یاد گرفتن لغات ضروری زبان انگلیسی در مکالمه می‌توان بسیار پیشرفت کرد.

9 ساعت
200,000 120,000 تومان
20%تخفیف
کتاب 4000 واژه ضروری انگلیسی جلد چهارم

کتاب 4000 واژه ضروری انگلیسی (بخش چهارم)

5.00 17 رای
۴۰۰۰ کلمه ضروری زبان انگلیسی نام سری کتاب‌هایی است که توسط پال نیشن (Paul Nation) نوشته شده است. جلد اول ان شامل ۶۰۰ لغت مقدماتی است که در سی درس ارائه شده و هر درس مشتمل بر بیست لغت است . با یادگرفتن این واژگان کلماتی که در گفتارهای روزمره استفاده می‌شوند را می‌توان یاد گرفت. قطعا با یاد گرفتن لغات ضروری زبان انگلیسی در مکالمه می‌توان بسیار پیشرفت کرد.
8 ساعت
400,000 320,000 تومان
27%تخفیف
کتاب 4000 واژه ضروری انگلیسی جلد دوم

کتاب 4000 واژه ضروری انگلیسی (بخش دوم)

4.79 14 رای

۴۰۰۰ کلمه ضروری زبان انگلیسی نام سری کتاب‌هایی است که توسط پال نیشن (Paul Nation) نوشته شده است. جلد دوم ان شامل ۶۰۰ واژه است که در سی درس ارائه شده و هر درس مشتمل بر بیست لغت است . با یادگرفتن این واژگان کلماتی که در گفتارهای روزمره استفاده می‌شوند را می‌توان یاد گرفت. قطعا با یاد گرفتن لغات ضروری زبان انگلیسی در مکالمه می‌توان بسیار پیشرفت کرد.

9 ساعت
300,000 220,000 تومان