گرامر زمان حال و گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان حال در انگلیسی

آیا زمان‌ حال ساده و گذشته ساده در زبان انگلیسی را می‌شناسید؟ آیا با انواع و ساختار آن در گرامر زبان انگلیسی آشنا هستید؟ ما در این بخش از سایت آموزشی انگلیش بای رز قصد داریم تا شما را با ساختار و کاربرد زمان حال ساده وگذشته ساده در زبان انگلیسی و نحوه استفاده آن […]