مکالمه رزرو و پذیرش هتل

مکالمه و لغات کاربردی انگلیسی هنگام ورود و پذیرش هتل

در ادامه مکالمه ای معمولی بین پذیرش هتل در هتل گراند وودوارد و یک میهمان را میخوانیم. در ادامه مکالمه ای معمولی برای اموراتی مثل رزرو کردن، تحویل مدارک و تحویل اتاق را خواهید خواند.

رزرو کردن

Receptionist: Good morning. Welcome to the Grand Woodward Hotel.

پذیرش: صبخ بخیر. به هتل گراند وودوارد خوش آمدید.

Client: Hi, good morning. I’d like to make a reservation for the third weekend in September. Do you have any vacancies?

مشتری: سلام صبح بخیر. میخوامبرای هفته سوم سپتامبر رزرو کنم. جای خالی دارین؟

R: Yes sir, we have several rooms available for that particular weekend. And what is the exact date of your arrival?

پ: برای آن آخر هفته چندین اتاق داریم. و تاریخ دقیق ورود شما چه روزیه؟

C: The 24th.

م: بیست و چهارم

R: How long will you be staying?

پ: چه مدت اقامت خواهید داشت؟

C: I’ll be staying for two nights.

م: دو شب میمونم

R: How many people is the reservation for?

پ: برای چند نفر رزرو میکنید؟

C: There will be two of us.

م: دو نفریم

R: And would you like a room with twin beds or a double bed?

پ: اتاق با دو تخت یه نفره میخوایید یا یک تخت دو نفره؟

C: A double bed, please.

م: یک تخت دو نفره لطفا

R: Great. And would you prefer to have a room with a view of the ocean?

پ: بسیار عالی و مایل دارید اتاقی با نمای اقیانوس داشته باشید؟

C: If that type of room is available, I would love to have an ocean view. What’s the rate for the room?

م: اگه همچین اتاقی داشته باشید، مایلم اتاق با نمای اقیانوس داشته باشیم. هزینه این اتاق چقدره؟

R: Your room is five hundred and ninety dollars per night. Now what name will the reservation be listed under?

پ: اتاق شما مبلغ ۵۹۰ دلار برای هر شبه. اتاق رو به چه اسمی رزرو کنم

C: Charles Hannighan.

م: چارلز هانیگان

R: Could you spell your last name for me, please?

پ: میتونید فامیلیتون رو هجی کنید؟

C: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N

م: البته ه – ا – ن – ی – گ – ا – ن

R: And is there a phone number where you can be contacted?

م: و ب چه شماره ای باهاتون در تماس باشیم.

C: Yes, my cell phone number is 555-26386.

م: بله شماره همراهم ۵۵۵۲۶۳۸۶

R: Great. Now I’ll need your credit card information to reserve the room for you. What type of card is it?

پ: بسیار عالی، اطلاعات کارت اعتباریتون رو برای رزرو اتاقتون میخوام. ا چه نوع کارت اعتباری ای استفاده میکنید؟

C: Visa. The number is 987654321.

م: ویزا کارت. شماره کارت من ۹۸۷۶۵۴۳۲۱

R: And what is the name of the cardholder?

پ: و کارت به نام چه کسیه؟

C: Charles H. Hannighan.

م: چارلز اچ هانیگان

R: Alright, Mr. Hannighan, your reservation has been made for the twenty-fourth of September for a room with a double bed and view of the ocean. Check-in is at 2 o’clock. If you have any other questions, please do not hesitate to call us.

پ: بسیار عالی آقای هانیگان، رزرو اتاقتون برای بیست و چهارم سپتامبر برای یک اتاق با تخت دو نفره و نمای اقیانوس تکمیل شد. ورود و تکمیل مدارک ساعت ۲ است. اگر هر سوالی دارید میتونید از من بپرسید.

C: Great, thank you so much.

م: بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم.

R: My pleasure. We’ll see you in September, Mr. Hannighan. Have a nice day.

پ: باعث افتخاره، ماه سپتامبر میبینیمتون آقای هانیگان. وز خوبی داشته باشید.

تحویل مدارک check in

Hotel: Good afternoon. Welcome to the Grand Woodward Hotel. How may I help you?

هتل: عصر بخیر به هتل گراند وودوارد خوش اومدین. چطور میتونم در خدمتتون باشم؟

Guest: I have a reservation for today. It’s under the name of Hannighan.

میهمان: برای امروز اتاق رزرو کرده بودم. به نام هانیگان

Hotel: Can you please spell that for me, sir?

هتل: میتونید برام هجی کنید؟

Guest: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N.

میهمان: ه – ا – ن – ی – گ – ا – ن

Hotel: Yes, Mr. Hannighan, we’ve reserved a double room for you with a view of the ocean for two nights. Is that correct?

هتل: بله آقای هانیگان. براتون یک اتاق دو نفره با نمای اقیانوس برای دو شب براتون رزرو کردیم، درسته؟

Guest: Yes, it is.

میهمان: بله درسته

Hotel: Excellent. We already have your credit card information on file. If you’ll just sign the receipt along the bottom, please.

هتل: بسیار عالی. قبلا اطلاعاتتون رو در پروندتون ثبت کرده بودیم. ار لطف کنید پایین رسید رو امضا کنید.

Guest: Whoa! Five hundred and ninety dollars a night!

میهمان: واو! شبی پانصد و نود دلار!

Hotel: Yes, sir. We are a five star hotel after all.

هتل: بله قربان، به هر حال هتل ما پنج ستارست.

Guest: Well, fine. I’m here on business anyway, so at least I’m staying on the company’s dime. What’s included in this cost anyway?

میهمان: باشه مشکلی نیست. سفر بنده سفر کاریه و از جیب شرکت خرج میکنم. چه مواردی در این هزینه لحاظ شده.

Hotel: A full Continental buffet every morning, free airport shuttle service, and use of the hotel’s safe are all included.

هتل: هر روز صبح یک بوفه بین المللی، سرویس رفت و برگشت به فرودگاه، و استفاده از صندوق امانات هتل همگی لحاظ شدن.

Guest: So what’s not included in the price?

میهمان: پس چی در این هزینه لحاظ نشده؟

Hotel: Well, you will find a mini-bar in your room. Use of it will be charged to your account. Also, the hotel provides room service, at an additional charge of course.

هتل: خب توی یخچال یه بوفه هست که اگر ازش استفاده کنید به حسابتون منظور میشه و خدمات تغذیه درون اتاق هم هست که اگر سفارش بدید براتون هزینه داره.

Guest: Hmm. Ok, so what room am I in?

میهمان: اممم باشه. من تو کدوم اتاق اقامت دارم؟

Hotel: Room 487. Here is your key. To get to your room, take the elevator on the right up to the fourth floor. Turn left once you exit the elevator and your room will be on the left hand side. A bellboy will bring your bags up shortly.

هتل: اتاق ۴۸۷٫ این کلید اتاقتون. برای اینکه به اتاقتون برسید، از آسانسور سمت راست استفاده کنید و به طبقه چهارم برید. از آسانسور خارج بشید به سمت چپ برید. اتاقتونردیف سمت چپتون قرار داره. یکی از خدمات وسایلتون رو به زودی براتون میاره بالا.

Guest: Great. Thanks.

میهمان: بسیار عالی. ممنون

Hotel: Should you have any questions or requests, please dial ‘O’ from your room. Also, there is internet available in the lobby 24 hours a day.

هتل: اگر سوالی داشتید از اتاقتون با شماره صفر تماس بگیرید. به علاوه در لابی هتل بیست و چهار ساعته اینترنت متصل است.

Guest: Ok, and what time is check-out?

میهمان: باشه و زمان تحویل اتاق کی؟

Hotel: At midday, sir.

هتل: در نیمروز قربان.

Guest: Ok, thanks.

میهمان: باشه ممنونم.

Hotel: My pleasure, sir. Have a wonderful stay at the Grand Woodward Hotel.

هتل: خواهش میکنم قربان. اقامت خوبی در هتل گراند وودوارد داشته باشید.

تحویل اتاق و رسیدن به فرودگاه – Check-out / Getting to the airport

Hotel: Did you enjoy your stay with us?

هتل: از اقامتتون با ما راضی بودید؟

Guest: Yes, very much so. However, I now need to get to the airport. I have a flight that leaves in about two hours, so what is the quickest way to get there?

میهمان: بله بسیار ممنونم. با این حال، نیاز دارم به فرودگاه برسم. پروازم تا ۲ ساعت دیگه پرواز میکنه، سریعترین راه رسیدن به فرودگاه چیه؟

Hotel: We do have a free airport shuttle service.

هتل: سرویس رفت و برگشت به فرودگاه رایگان داریم.

Guest: That sounds great, but will it get me to the airport on time?

میهمان: عالیه، ولی منو به موقع به فرودگاه میرسونه؟

Hotel: Yes, it should. The next shuttle leaves in 15 minutes, and it takes approximately 25 minutes to get to the airport.

هتل: بله، اتوبوس بعدی ۱۵ دقیقه دیگه حرکت میکنه، و حدودا ۲۵ دقیقه طول میکشه تا به فرودگاه برسه.

Guest: Fantastic. I’ll just wait in the lounge area. Will you please let me know when it will be leaving?

میهمان: بسیار عالی. تو لابی منتظر میمونم. هر زمان موقع حرکت بود به بنده اطلاع میدید؟

Hotel: Of course, sir. Oh, before you go would you be able to settle the mini-bar bill?

هتل: البته قربان. لطف میکنید قبل از اینکه تشریف ببرید هزینه بوفه یخچال رو پرداخت کنید؟

Guest: Oh yes certainly. How much will that be?

میهمان: البته، چقدر باید تقدیم کنیم.

Hotel: Let’s see. The bill comes to $37.50. How would you like to pay for that?

هتل: بذارید ببینم. قبضتون ۳۷ دلار و ۵۰ سنت میشه. چطور میخواید پرداخت کنید؟

Guest: I’ll pay with my Visa thanks, but I’ll need a receipt so I can charge it to my company.

میهمان: از ویزا کارتم استفاده میکنم، ممنونم. منتهی یه رسید میخوام تا بتونم از شرکت هزینه رو دریافت کنم.

Hotel: Absolutely. Here we are sir. If you like you can leave your bags with the porter and he can load them onto the shuttle for you when it arrives.

هتل: البته. خدمت شما قربان. اگر بخواید میتونید وسایلتون رو پیشدربان بذارید تا وقتی اتوبوس اومد سوار اتوبوس کنه.

Guest: That would be great thank you.

میهمان: خیلی خوب میشه ممنونم

Hotel: Would you like to sign the hotel guestbook too while you wait?

هتل: مایلید دفتر میهمانان هتل رو برامون امضا کنید؟

Guest: Sure, I had a really good stay here and I’ll tell other people to come here.

میهمان: بله اقامت خوبی داشتم و به مردم هم میخوام همین پیشنهاد رو بدم.

Hotel: That’s good to hear. Thank you again for staying at The Grand Woodward Hotel.

هتل: خوشحال شدم این رو شنیدم. باز هم از اقامتتون در هتل گراند وودوارد متشکرم.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله

دوره‌های آموزش زبان انگلیسی

مطالب مشابه با آنچه مطالعه کردید

نظرات شما درباره این مطلب

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
بازگشت
مشاوره در واتساپ
کانال تلگرام
پیج اینستاگرام