آشنایی با ساختار جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

گرامر جملات معلوم و مجهول

آیا با قواعد مرتبط با جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا با کاربرد آن‌ها در جملات آشنا هستید؟ ما در بخش آموزش گرامر از سایت انگلیش‌بای‌رز سعی داریم شما را با این نمونه از جملات و قوانین و کاربرد هر یک از آن‌ها در جمله آشنا کنیم پس تا انتهای این […]